Barnevernsbarns prosessuelle rettigheter i barnevernssaker

demonstrasjon 4

Jeg ønsker med dette å offentliggjøre et sammendrag av en juridisk utredning jeg har jobbet med som er en videreføring av min masteravhandling i rettsvitenskap fra våren 2013 om barnevernsbarns prosessuelle rettigheter. Selve utredningen vil bli publisert i oktober 2015.

Håper dette kan være av faglig interesse for alle som jobber med barnevern og for de med interesse for barnevernfeltet.

Cecilia dinardi

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Unge Duer besøkte 22. juli – senteret

av Stian Amadeus Antonsen og Cecilia Dinardi

22juliI dag er det fire år siden 77 mennesker ble drept, de fleste av dem ungdommer som var engasjert og som ønsket å gjøre en forskjell. Ungdommer som hadde gledet seg til sin livs sommerferie. Noen av dem kom hjem igjen med sår som aldri kan lindres. Noen kom aldri tilbake. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Klage til Fylkesmannen og politianmeldelse av de uverdige og uforsvarlige forholdene enslige asylbarn møter i PUs lokaler

ungedue med sløyfe

Unge Duer har sendt en formell klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med anmodning om at det opprettes tilsynssak om situasjonen til nyankomne enslige asylbarn møter i Politiets Utlendingsenhetens lokaler på Tøyen. I tillegg har Unge Duer i dag politianmeldt Politiets Utlendingsenheten ved deres sjef Kristin Kvigne, for overtredelse av straffeloven § 324 som gjelder unnlatelse av tjenesteplikt.

Det bør snarest søkes en umiddelbar løsning på denne situasjonen, eventuelt bør myndighetene vurdere å overføre dette ansvarsområdet til barneverninstituttet som besitter den nødvendige kompetansen til å møte disse sårbare barns særskilte behov.

170715 klage til fylkesmannen på vegne av de enslige asylbarna

200715 Politianmeldelse av Politiets utlendingsenhet

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Ubesvarte spørsmål om situasjonen til de enslige asylbarna i PUs lokaler

barn på venterommet

av Cecilia Dinardi

Leder i Unge duer

Advokat i Advokatfirmaet Elden DA

Vergeforeningen, NOAS, Røde Kors, Barneombudet, Norsk Folkehjelp og Kampen kirke har uttrykt stor bekymring vedrørende de kritikkverdige forholdene som asylbarn møter i PUs (politiets utlendingsenhet) lokaler. Siden januar i år har det kommet en rekke bekymringer om situasjonen til de enslige asylbarna i PUs lokaler men det har ikke skjedd nevneverdige forbedringer. Forholdene er fortsatt uforsvarlige. Og barna holdes innesperret uten omsorgspersoner til å ivareta dem. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Den meksikanske guttens rop om hjelp

tom klassepult Adan Cortès Salas er den meksikanske gutten som avbrøt fredsprisutdelingen. Han løftet frem et blodig meksikansk flagg og ba om hjelp til sine medstudenter. Selv om Adans fremgangsmåte var feil bør vi stille oss solidariske til hans og de meksikanske studentenes kamp for ytringsfrihet og for menneskerettighetene. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Høydepunkter fra Sløyfeseminar 2014 – 26.11 i Fritt Ord-salen

Foto: Allan Levi Melby

Pangstart under årets sløyfeseminar sammen med flinke dansere og blide unge duer som inntok scenen i Fritt Ord-salen. Hver unge due leste opp sine visdomsord:

«Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better

« «Ikke la andre definere deg. Finn din egen sannhet»

«Du må ikke tåle så lett den urett som ikke rammer deg selv»  «Hvis du kan ètt barn håp og troen på seg selv og inspirere andre til å gjøre det samme, da har du utrettet noe veldig viktig i livet» Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Unge Duer – Sløyfeseminar 2014 med Don Martin

SLØYFESEMINAR 2014

Da har Unge Duer den store gleden presentere Sløyfeseminar  2014.

Årets tema er:

«Marginaliserte ungdommer og deres muligheter for skole og jobb – veien til voksenlivet»

Det er anslått en positiv utvikling når det gjelder voksne med barnevernserfaring. Etter hvert som de blir eldre ser de ut til å få det bedre, ta utdanning, og komme i jobb. Forskning viser imidlertid at det fortsatt bare er fire av ti barnevernsbarn som tar videregående skole. I tillegg kommer det frem at en av fire under barneverntiltak flyttes mye rundt og opplever ustabile forhold under offentlig omsorg. Vi vet også at enkelte barnevernsbarn opplever å bli stigmatisert på skolen. Hva kan vi gjøre for at disse barna får en bedre skole- og utdanningssituasjon? Hvordan kan vi bidra til at flest mulig barnevernsbarn får muligheten til å gå skolen på linje med andre barn? Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere under årets Unge Due-debatt 26.11.014 kl 18.00 – 21.00 i Fritt Ord-salen.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Den skjulte sykdommens sterkeste kraft – et fortsatt tabubelagt tema

selvskading IV

Unge Duer skrev for noen år siden et innlegg om «Ida» og selvskading: «mareritt på legevakta». I dag har hun skrevet en egen tekst med dype og reflekterte tanker om et viktig budskap om denne skjulte sykdommens sterkeste kraft:

Jeg går fra legesenteret, 13 sting sydd i armen.
13 sting jeg vet jeg ikke klarer å la være der. Det er 2 ganger denne uken ambulansen har hentet meg for selvskading.

På veien hjem går jeg halvveis i svime.
Jeg ser gresset jeg går på, kjenner vinden som blåser, blader som faller fra trærne. Men det er som om alt er i en drøm. Så uvirkelig. Som om jeg er et gjenferd. Observerer den virkelige verden uten å nå den. Og det svarte mørke i meg lager en surrealistisk kontrast mot solen som skinner ute. Jeg vil så gjerne føle noe annet enn smerte. Vil så gjerne være i kontakt med omverdenen. Vil så veldig tenke at jeg har kontroll. Men det har jeg ikke.

Jeg kjenner på dårlig samvittighet.
Jeg har verdens snilleste fastlege. Som har lappet meg sammen atter en gang.
Enda vi begge vet at jeg kanskje river det opp igjen.
Legen som har sittet på overtid med meg, fordi psykiatrien ikke kunne i dag.
Jeg ser hans bekymring, men kan ikke føle den. For følelser er reservert de som tilhører verden. Jeg er utenfor. Langt utenfor rekkevidde.
Så jeg smiler og sier at det går ok. Hvordan kan jeg egentlig forklare.

At når jeg går ut kommer jeg til å rive opp stingene. Uten at jeg vil det selv.
At jeg i søken etter ro i fortvilelse blir dratt mot døden.
For ønsket om fred er så sterkt.
At dette ikke er noe jeg kan snakke med andre om.

Det er den skjulte sykdommens sterkeste kraft. Selvskading er fortsatt et tabulagt tema.

selskading

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Barnevernsbarn ber om en rett til søskensamvær

 Søsken-_utsnitt_511x480_medium[1]

 

av Cecilia Dinardi

Etter sterk anmodning fra flere ungdommer under barneverntiltak ønsker jeg med dette å fremme deres stemmer og håper at denne artikkelen kan rette søkelys på et vanskelig og vondt problem som barnevernloven pr. i dag ikke har en klar løsning på og som myndighetene bør se nærmere på. Les videre

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

En kamp for barnevernsbarnas ytringsfrihet

av Cecilia Dinardi, leder i Unge Duer

I vårt samfunn er vi opptatt av å verne godt om den enkeltes frihet og rett til å ytre seg. Per Fugelli er et ærverdig eksempel på nettopp det som gjennom klokskap og mot ga en stemme til kreftsyke og de som står ansikt til ansikt med døden.

Jeg har siden ungdomsårene vært særlig opptatt av hvordan unge forberedes til den dagen de skal stå ansikt til ansikt med voksenlivet. Hvordan vi som et samfunn kan bidra til at ungdommer kan bli godt rustet til et sunt og lykkelig voksenliv, og hvordan vi kan skolere ungdommer til å bli velfungerende, selvstendige og frittalende individer. Gjennom årene har jeg dessverre sett ungdommer stå ansikt til ansikt med døden når deres rettssikkerhet ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt. I starten på voksenlivet har det for disse unge personene handlet mer om å overleve enn å leve. Da jeg selv var 15 år og barnevernsbarn lovte jeg mine venner at jeg aldri skulle lukke øynene for feilgrep som kan finne sted innad i det offentlige system og at jeg skulle tale barnevernsbarnas sak. Les videre

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Unge Duer deler ut rettighetsinformasjon og ønsker en riktig god jul til alle

Unge Duer ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi fortsetter vårt arbeid med folkeopplysning om barns rettigheter og styrker fokuset på rettferd og menneskeverd, av og for unge. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Unge Duer avslutter året med folkeopplysning om barns rettigheter – kom kom og ta en titt!

Unge Duer ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi fortsetter vårt arbeid med folkeopplysning om barns rettigheter og styrker fokuset på rettferd og menneskeverd, av og for unge.

stand

Derfor holder vi i dag stand på Egertorget og deler ut ungedue-klemmer, Unge Due-sløyfer, brosjyrer om barns rettigheter og kontaktinformasjon om de mange flotte barne- og ungdomsorganisasjoner som finnes. Unge Duer sitt overordnede formål er folkeopplysning med særlig fokus på barns rettigheter, av og for unge. Derfor har vi i løpet av året flere tiltak og arrangementer med det formål å fremme en bedre forståelse av barns rettigheter. Blant annet arrangerer vi hver høst Sløyfeseminaret som er et fagseminar om barns rettigheter, arrangert av unge personer som setter på dagsorden viktige temaer som flere mener det er behov for å løfte frem. Vi holder foredrag om barns rettigheter med særlig fokus på barne- og rettssikkerhetsperspektivet. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Barnevernsbarns mulighet for å skaffe seg utdanning må styrkes

bilde (11)av Cecilia Dinardi

Da jeg var 14 år fortalte jeg til min saksbehandler i barnevernet at jeg ønsket å bli advokat. «Det finnes en fin husmorskole du heller kan gå på» var svaret jeg fikk. Denne personen tenkte at det kanskje var bedre for meg å ikke sikte for høyt. Heldigsvis valgte jeg likevel å gjennomføre mine studieplaner. NOVA-rapporten om barnevernsbarn viser imidlertid at det er svært få tidligere barnevernsbarn som tar høyere utdanning. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Oktober æresdue – Thomas Mathiesen

Rettssosiolog og professor ved det juridiske fakultet Thomas Mathiesen, har i over 40 år gjort et betydelig arbeid for svake grupper i samfunnet og forsket på fengselsreformer i Norge. Han har i tillegg vært særlig engasjert i situasjonen til fengslede mindreårige, og mindreårige i barnvernsinstitusjoner. Det er en prisverdig innsats som ligger bak hans arbeid, artikler, kronikker og kritiske fokus på rettspolitikken innen de nevnte områder. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Tilsyns- og klageordninger for barnevernsbarn styrkes i ny regjeringsplattform

av Cecilia Dinardi

Leder i Unge DUER

Unge DUER har helt siden etableringen i juni 2012 vært en sterk og konsekvent pådriver for styrking av barns rettssikkerhet. I april i år la regjeringen frem et lovendringsforslag til barnevernloven . Unge DUER skrev en høringsuttalelse og løftet frem viktigheten med bedre rettssikkerhetsgarantier for å sikre barn under offentlig omsorg en rettssikker og trygg beskyttelse. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Brystutflating – krenkelse av jenters kroppslige integritet

av Mats Liland – styremedlem i Unge DUER

brystutflatingSelv om jeg gråter mye grunnet smertene, sier hun til meg: «Hold ut, min datter; du er ung og det er ikke noen vits i å ha bryster i din alder» – jente 11 år Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Høydepunkter fra Sløyfeseminar 2013

Premièren av unge duers Sløyfeseminar har vært en uforglemmelig og magisk kveld. Vi gleder oss allerede til neste sløyfeseminar!

TAG THIS PICTURE WITH  "FOTO/Photo: Christoffer-Lehre@kolonihaven.no", Les videre

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Barn som fengsles i Norge – en alvorlig krenkelse av barns rettigheter

I Aftenpostens nettutgave av 18.08.13 kan vi lese om barn som fengsles i Norge, «Fengselsbarn satt på vent»Artikkelen viser til Regjeringens mål om at barn ikke skal sitte i fengsel. Dette målet har ikke blitt oppnådd.

Mitt spørsmål er: hvor mange år vi må vente på at disse barna kan få en bedre ivaretagelse i tråd med barnekonvensjonen og EMK?

Aftenposten viser til de harde fakta og den brutale virkeligheten til flere barn i fengsel:

«Hvert år blir mellom 70 og 80 barn mellom 15–17 år satt i fengsel i Norge, de fleste av dem i varetekt. Det til tross for at regjeringen har slått fast: Barn skal ikke sitte i fengsel. Norge har flere ganger fått kraftig kritikk fra FNs barnekomité og torturkomité på følgende punkter: 

Barn fengsles for lenge, og før alternativer er utprøvd.

Barn fengsles sammen med voksne.

Barn fengsles for langt unna sitt nærmiljø.»

barn i fengselI september 2011 ble jeg invitert av justisdepartementet til å holde et foredrag om situasjonen til barn i fengsel – fra barnas perspektiv «Om barn og straff». Jeg ga en soleklar melding til forsamlingen; barn lider og pines i fengsel, de får ikke den omsorgen de har krav på, i flere tilfeller blir heller ikke deres helsesituasjon tilstrekkelig ivaretatt. Under samme konferanse gjorde barneombudet det også veldig klart at dagens ordninger ikke er gode nok og at må det gjøres en betydelig satsing på konfliktrådene. Men i dag er situasjonen den at konfliktrådene ennå ikke har fått nok penger til å ansette ungdomskoordinatorer og dermed har det som ble lovet for 5 år siden ennå ikke blitt oppfylt. Og antallet barn som blir satt i fengsel har følgelig heller ikke blitt redusert.

I juni i 2012 skrev unge duer en kronikk om barn og bruken av glattcella,  og at den er å anses som et brudd på torturforbudet i barnekonvensjonen, «Dagens glattcellebruk for barn = tortur». I juli 2012 skrev unge duer om den livsfarlige bruken av glattceller, «Livsfarlig bruk av glattcella for barn»

I februar 2013 skrev jeg en kronikk om de negative konsekvensene med gjeninnføringen av ungdomsfengsler og den ukritiske bruken av barneverninstitusjoner, «Som å gi fanden lillefingeren».

Hvorfor har myndighetene ikke gjort mer for å hjelpe disse barna?

Hvis målet er å redusere bruken av fengselsstraff overfor barn og gjøre større bruk av alternative reaksjonsformer i tråd med barnekonvensjonen, hvorfor har ikke situasjonen blitt bedre?

Har noen spurt disse barna hva de mener og synes om dette?

Det er for meg svært vanskelig å forstå at Norge fortsatt ignorerer skarp internasjonal kritikk om fengsling av barn i Norge, og beskyttelsen av disse barna ikke har blitt sikret og ivaretatt på en bedre måte. På en måte som er i tråd med menneskerettighetene i EMK og Barnekonvensjonen.  

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Unge duer har blitt bedre kjent med de politiske partiene

av Cecilia Dinardi

Unge duer har i dag tatt seg turen til Norges mest traffikkerte gågate; selveste Karl Johans gate. Her er det særlig mye aktivitet for tiden da det nærmer seg Stortingsvalg og alle politiske partier gjør en iherdig innsats for å løfte frem sine kampsaker og syn på hvordan og ikke minst hvem skal få være med på å bestemme styringsrammene for Norge de neste 4 år.

stortingsvalget

Stortingsvalget 2013

Dette er valget av representanter til Stortinget for perioden 2013-2017. Samtidig med stortingsvalget blir også sametingsvalget arrangert. Valget finner sted mandag 9. september. 

Det skal i alt velges 169 representanter fordelt på Norges 19 fylker. Antallet madater fra hvert fylke er endret i forhold til valget i 2009 for å følge befolkningsutviklingen. Fem fylker har mistet et mandat hver, og disse er fordelt på fire andre fylker, hvorav Oslo har fått to nye og velger i alt 19 representanter til Stortinget.

Statsminister Jens Stoltenberg og hans andre regjering har sittet i posisjon siden valget i 2005, da den rødgrønne koalisjonen bestående av ArbeiderpartietSenterpartiet og Sosialistisk Venstreparti oppnådde flertall på Stortinget. Dette gjentok seg i2009, selv om de borgelige partiene fikk flere stemmer enn koalisjonen sammenlagt ved begge disse valgene. De rødgrønne partiene står fremdeles samlet som et regjeringsalternativ for en tredje periode. Meningsmålinger har lenge vist en stor ledelse til en borgerlig opposisjon bestående av HøyreFremskrittspartietKristelig Folkeparti og Venstre, som alle går til valg på at et eventuelt borgerlig flertall skal gi en ny borgerlig regjering. Venstre og Kristelig Folkeparti har uttrykt ønske om en regjering bestående av de to sammen med Høyre lik deres regjeringssamarbeid fra 2001 til 2005.[5]

Ved valget stiller totalt 21 partier eller lister. 13 partier, inkludert de som er representert på Stortinget i 2009–13.

Unge duer har besøkt bodene til de ulike politiske partier på Karl Johans gaten

Det var noen veldig hyggelige og entusiastiske politikere unge due Katrine og Mats møtte i dag da de besøkte de ulike bodene til partiene. De fikk roser og brosjyrer fra Arbeiderpartiet, og hadde en interessant prat med både Krf og Venstre-politikere. Det var noen særlig entusiastiske politikere fra partiet Rødt som tok imot oss og fortalte om sin politikk og i tillegg ga oss brosjyrer om OL og hvorfor de mener en bør stemme nei til det. Høyre-politikerne tok varmt imot oss og syntes det var hyggelig at unge folk motiverer seg og andre til å engasjere seg i politikk. SV imponerte oss med sin vakre bod og blide politiker. Men, ingen slår den fantastiske installasjonen som Miljøpartiet de grønne hadde ordnet i stand i stede for bod, det var imponerende!

Fremskrittspartiets unge og hyggelige politikere tok godt imot oss og snakket om sin politikk. Det samme gjorde De kristne og Det liberale Folkepartiet. Demokratenes politiker forklarte oss nøye med sine plakater, om deres politiske syn og deres kampsaker. Det var også stas å ta en prat med politikerne fra Senterpartiet som for øvrig hadde en veldig søt liten campingvogn i stede for valgbod.

Unge duer oppfordrer alle – og særlig unge personer –  til å ta seg turen til valgbodene og blir bedre kjent med de ulike partiene, en ypperlig anledning til å stille spørsmål, diskutere saker, sammenligne og danne seg egne politiske standpunkter. Også må du stemme!

nu3APs6VtRI4iChrrmkj9yTqNsK0AhpyOsrA8uctkY0

dk

dlf

frp

krf

høyre

mdg

rødt

sp

sv

venstre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Juli – æresdue: Yasir Islam!

Yasir Islam er leder for Café Condio på Majorstuen, et av Oslo Røde Kors’ ressurssenter for ungdom. Sammen med to medarbeidere og over 90 voksne frivillige tilbyr Yasir en byomfattende møteplass som byr på medmenneskelighet, forutsigbarhet og høy aktivitet. Sammen med en flott frivillig stab av voksne frivillige sørger han for at alle som går inn døren føler seg sett, møtt og hørt, på en varm måte. Senteret og aktivitetene er pakket inn i en tiltalende form som kanskje er ukjent i Røde Kors sammenheng. Ikke så mange forbinder kaffe latte, basketball og DJ-utstyr med humanitært arbeid, men dette er selvfølgelig bevisst fra Yasir sin side. Café Condio etterstreber til en hver tid å forstå ungdomskulturene og trendene i de ulike miljøene slik at senteret både innholdsmessig og utseendemessig er attraktiv for alle ungdommer uavhengig av etnisitet samt sosial og kulturell bakgrunn. Yasir har lykkes i å skape en arena hvor alle trives.

Han driver ressurssenteret på en engasjert og dyktig måte, til stor glede for unge i hele Oslo vest. Café Condio har i 10 år utgjort en forskjell, både for unge enkeltindivider, og ungdomsmiljøene i Oslo vest generelt. Høsten 2012 flyttet ressurssenteret inn i VM-paviljongen (fra Ski-VM 2011) som nå er plassert på Colosseum torg på Majorstuen. Fra paviljongen kan Yasir nå tilby et fornyet ressurssenter som ikke bare skiller seg ut med sitt ytre, men som også har endret seg innholdsmessig. Samtlige aktiviteter har fått et løft i form av egne og dedikerte rom. Ressurssentret åpent i paviljongen med sine 3 hovedaktiviteter; møteplass for ungdom, leksehjelp og jobbtrening i kaffebar, og allerede ved slutten av året kunne Yasir fortelle om at samtlige aktiviteter blir flittig besøkt av Oslos ungdommer.

Café Condio holdt åpent hele julen 2012 for første gang, og fungerte som en «varmestue» for alle de som av mange ulike grunner ønsket å oppsøke senteret. Yasir ønsket at hovedstadens ungdom også i juletiden skal få muligheten til å oppsøke ressurssenteret for å treffe venner og bekjente, eller for å få et lite avbrekk fra familiens julefeiring. Hit kom også flere ungdommer som av ulike grunner ikke feirer jul. Alle de som, av mange ulike grunner, oppsøker oss skal få oppleve medmenneskelighet og høy voksenkontakt, også i jula. Nærmere 650 unike ungdommer var innom Café Condio i løpet av julen.

Hørt på Café Condio, julen 2012:

«Jeg hadde det veldig fint på min vakt som frivillig i jula. Det var imponerende og se nytten av det tilbudet disse ungdommene hadde hos dere» – frivillig.

«Tusen takk for at dere holdt åpent i dag!» – jente, 14 år.

«Det er så dumt at alle har stengt i jula, jeg feirer ikke jul og da blir det så kjedelig for meg når alle andre er opptatt. Derfor er det kult at dere ikke stengte.» – gutt, 16 år.

«Dette er den beste jula på så lenge jeg kan huske» -jente 13 år.

«Det er så hyggelig stemming her, og så mange flotte ungdommer. Denne julen kommer jeg til å huske lenge, dette ga mening!» – frivillig.

Vi ser viktigheten av å holde et gratis lavterskeltilbud for ungdommer åpent når mange andre instanser stenger. Derfor valgte Yasir i år å holde Café Condio åpent alle hverdager gjennom hele sommeren. Gjennom hele året holder Café Condio åpent alle hverdager, fra kl. 15.00 til 22.00, og tilbyr over 100 timer med aktiviteter hver eneste uke:

Møteplass for ungdom er en åpen og inkluderende arena hvor ungdom kan «være seg selv». Her pleier alle å «henge» med venner, og kanskje bli kjent med andre jenter og gutter. Det er et sted der ungdom kan spille biljard, bordtennis, Xbox eller andre spill. Man kan også høre på musikk, surfe på internett, se film eller bare være sammen med andre.

Leksehjelpen er et tilbud til elever på alle trinn på ungdom- og videregående skole. Her får elevene hjelp, av dyktige voksne, som bidrar til gode skoleresultater og motiverer til videre skolegang.

Jobbtrening i kaffe bar fungerer som en arbeidsplass for ungdom som ønsker å tilegne seg realkompetanse og kjennskap til forventninger de vil møte senere i arbeidslivet. Det er de som har ansvaret for kundebetjening, servering, pengehåndtering og alt annet som ville hørt med en slik jobb ved en lønnet kafévirksomhet. Ungdommene i rollen som barista får samtidig erfaringer i frivillig arbeid, og en forståelse for hva det innebærer å påta seg et frivillig engasjement.

Idrettsgruppen tar med seg ungdommer ut for å prøve ulike aktiviteter i forskjellige miljøer. Her motiveres ungdom med sunne holdninger og verdier samt at de engasjeres i en ukentlig fast fysisk aktivitet. Vi ønsker å fremme positiv utvikling og selvtillit, og tilpasser aktivitetene slik at alle ungdommene opplever å mestre aktivitetene.

Gatemegling har som fokus å gi ungdommer kjennskap til ikke-voldelige metoder for å håndtere konflikter. Gjennom lek, øvelser og rollespill utforsker ungdommene både de negative sidene, men også de positive mulighetene, ved konflikter. Ved å vende blikket innover bevisstgjøres de egne reaksjonsmønstre og blir mer selvsikre. Denne kunnskapen vil de ha med seg enten de er på idrettsbanen, i skolegården eller hjemme ved spisebordet.

DJ-skolen er en aktivitet som ikke bare kurser ungdom, men som også gir dem en sosialiserings- og mestringsarena. Vi ønsker å «fange opp» både de som kun er nysgjerrig, men også de som har en genuin interesse for DJ faget. Vi har stor tro på at musikk og rytme engasjerer ungdom, og at dette er et «språk» som alle forstår på tvers av alder, etnisitet og kulturell bakgrunn.

Jentekveld er en arena for jenter som ønsker å møtes i en «guttefri sone». Aktiviteten har som mål å fremme samhold, respekt og toleranse. En gruppe kvinnelige frivillige sørger for et inkluderende, givende, tidsriktig og spennende miljø sammen med trygge, sunne og positive voksne rollemodeller.

Dette er altså Yasir; en engasjert og godhjertet person som gjør en betydelig innsats for mange barn og som bidrar til å styrke mange barns oppvekstkår.

Kjære Yasir, det er en stor ære for unge duer å utnevne deg til:

Juli – æresdue!

 Arendalsuka

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

«Den forhåndsprøvende barnevernpåtalen»?

deppa gutt

av Cecilia Dinardi

I aftenposten i dag kan vi lese om barnevernets nye rutiner i en bydel i Oslo som går ut på at barnevernet heretter gjør egne undersøkelser  om en sak skal anmeldes og der de avgjør selv om et overgrep eller et annet straffbart forhold skal anmeldes eller ikke. Begrunnelsen for dette er at det ikke alltid er til barnets beste å politianmelde barnets foreldre fordi politiet ofte henlegger slike anmeldelser og at dette da vil bli en belastning for barnet som skal leve med anmeldelsen. Les videre

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Compassion

av Mats Liland

compassionCOMPASSION

Compassion is love of humanity, and one of the greatest of all virtues.

Compassion is more powerful and more extensive than empathy and kindness. Compassion is the capacity to feel both empathy and sympathy, coupled with the realization that all human beings desire to be free from suffering and protected from harm. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Juni – æresdue: André Ellefsen

andreAndré Ellefsen er musiker og driver et selskap som heter Lydbobla. Han og hans medarbeidere har i en årrekke arrangert musikcamper for barn og unge.  Det er på mange måter André og hans team som introduserte musikcamp-konseptet i Norge. I 2012 gjennomførte han to musikcamper og sto for aktivisering for unge i studio på Thorshov. Han har i tillegg deltatt på Fosterhjemsdagen med diverse øving og forberedelser for ungdommene.  Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Den gode dialogen ungdommer imellom

av Cecilia Dinardi

ole vig vgsEtter invitasjon fra Stjørdal kommune besøkte jeg i dag Ole Vig videregående skole og senere på kvelden «Lokstallen» som er Stjørdals kulturveksted for ungdom. Vel hjemme etter denne turen er jeg her full av inntrykk og verdifulle opplevelser.  Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI

Viktig markering til støtte for ME-syke

Maria holder apellMange fant plassen til Løvebakken tidligere i kveld for å vise sin støtte under markeringen til støtte for ME-syke. Det ble holdt flere viktige apeller, lege Maria Gjerpe innledet med å takke for godt oppmøte og støtte og hun ga en klar og tydelig melding til politikerne: det må bevilges mer penger til ME-forskning! Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Bli med på MEandYOU-arrangementet – mandag 13. mai kl 18 utenfor Stortinget

meandyouLege Maria Gjerpe har organisert et fantastisk arrangement til støtte for ME-syke. Dette er noe Unge duer med den største gleden støtter, og takker for at det tas initiativet til. Det er mange mennesker som rammes av denne sykdommen som det ennå ikke finnes noen effektive medisiner mot og barn og unge med ME vil være særlig sårbare. Unge duer kommer i morgen og deltar i arrangementet. Det vil bli holdt viktige apeller, deriblant fra unge due Mats Fernando Liland. Bli med vel! Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Unge duer Nassima og Stian – fremtidens freds- og rettighetsarbeidere!

av Cecilia Dinardi

Nassima og Stian skal ut i verden og jobbe for fred, økt kunnskap, menneskeverd og rettferd. Med sin akademiske kompetanse og erfaring, har de en lovende fremtid foran seg.  Les videre

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Mai – æresdue: Fylkesmannen i Troms Svein Ludvigsen!

svein-ludvigsenSvein Ludvigsen har vært fylkesmann i Troms siden 2006 og han har gjort en ubeskrivelig innsats for barn og unge. Det er takket være Svein at «Sjumilssteget» ble en realitet i Troms. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

April – æresdue: Hjelpeverge Foziya Awol

Foziya Awol er 28 år gammel og kommer opprinnelig fra Etiopia. Hun kom til Norge i en alder av 12 år og har  i senere tid blitt  svært engasjert  i asylsøkerbarns situasjon i Norge. Hun er på sitt siste år i bachelorstudiet i internasjonal bistand og har gjort feltarbeid om burundiske flyktninger i Tanzania. Hun  har vært frivillig arbeider i Røde Kors Ungdom og i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. I flere år og frem til dags dato fungerer hun som hjelpeverge/verge for flere enslige mindreårige asylsøkere.    Les videre

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Sløyfeseminar

ungedue med sløyfe

***

Mats LilandUnge Duer

Unge Duer – De Unges Egen Rettighetsbase, er et nettverk for unge mellom 12- 30 som er samfunnsengasjerte og opptatt av menneskeverd og rettferd, av og for unge.

morten ung due

.

En av de første unge duene og en sterk pådriver for etableringen av nettverket var vår kjære Morten Cato Waage Boye. Morten forlot oss 24. desember 2012. Han rakk bare å bli 18 år men har etterlatt seg et liv som mange vil huske og se opp til, særlig på grunn av hans sterke tilstedeværelse, godhet og interesse for menneskerettighetsarbeid. Morten var en samfunnsengasjert ung mann, opptatt av retten til utdanning, helse, beskyttelse mot overgrep og særlig barns rett til å bli behandlet som selvstendige individer med egne rettigheter. I løpet av den tiden vi arbeidet sammen var han opptatt av sårbare temaer som flere unge mente det burde rettes mer fokus på.

Les videre

1 kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI, * ELISABETH C. BRÅTHEN, * FLEXI AUKAN, * HELENA RIISE, * IDA MARIE VILNES, * MATS LILAND, * MORTEN C. W. BOYE, * NASSIMA DZAIR, * STIAN A. ANTONSEN

Incest skal ikke ties i hjel—det skal tales i hjel

Mette på 24 år har skrevet et flott gjesteinnlegg for Unge Duer om hvordan finne styrke og hjelp etter å ha blitt utsatt for incest:

***

trist jenteMitt navn er Mette, jeg er 24 år gammel, kommer fra Bergen, har fullført grunnskolen og gått ut av fagskolen som en av de beste i mitt kull. Jeg bor i Oslo hvor jeg jobber, har fritid, latter og gråt sammen med gode venner. Jeg spiser middag hver dag. Jeg liker å holde meg i aktivitet. Jeg kan ta meg en tur på byen, eller en helg med sofatjeneste og en varm kopp te. Og, jeg er usatt for seksuelle overgrep av min stefar. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

En ekte unge due-feminist: Mats Liland

HVORFOR JEG ER FEMINIST

mats

Alle jenter og kvinner bør behandles som individer og de fortjener like mye hensyn som gutter og menn. Feministbevegelsen kjemper for likeverd, likestilling og rettferdighet. Feminisme er en ekstensjon av humanisme, som er en etisk grunnpillar for menneskerettighetene. Les videre

1 kommentar

Filed under * MATS LILAND

Mars – æresdue: Barnevernpedagog Cathrin Dahl Johansen

Cathrin Dahl Johansen er utdannet barnevernpedagog Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Hvor lang tid trenger regjeringen til å «vurdere»? – om barns klagerett

mats lilandUnge Due Mats var torsdagskveld tilstede under en debatt og utfordret Pål Lønseth (Ap) om hvorfor den rødgrønne regjeringen ennå ikke har ratifisert tredje tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen som gir barn i Norge klagerett. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * MATS LILAND

«Som å gi fanden lillefinger´n» – om ungdomsfengsler og institusjonalisering av barn

Uten navn

av Cecilia Dinardi

Regjeringen forpliktet seg til å styrke barns rettigheter og sikre gode og trygge oppvekstvilkår. Til tross for dette har de gjeninnført ungdomsfengsler, videreført en ukrittisk bruk av barneverninstitusjoner og av politiarrest overfor barn.
Les videre

8 kommentarer

Filed under * CECILIA DINARDI

Studentrettshjelptiltakene lanserer «Rettshjelperen»: gratis app fyllt med juridisk informasjon og tips, hurra!

rettshjelpappFantastisk tiltak av JussBuss, Jurk, Jussformidlingen og, Juddhjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge. De har nå fått istand en app, «Rettshjelperen», en personlig rettshjelper enten på innerlomma eller på nettbrett. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Just breathe – om å gi slipp

2013-12-14 13.02.38

av Cecilia Dinardi

«Just breathe Cecilia» sa jeg til meg selv i går, da jeg sto ved sikkerhetskontrollen i flyplassen i Frankfurt, og sa farvel til min kjære Katrine som dro videre til San Juan, Puerto Rico. Hun kommer til å være der i noen måneder men akkurat nå føles det som en evighet. I det jeg ikke lenger får øye på henne setter jeg på just breathe-sangen. I likhet med andre Pearl Jam-låter jeg hørte på som tenåring, har melodien til denne sangen alltid gitt meg ro i sjelen.  Les videre

2 kommentarer

Filed under * CECILIA DINARDI

Alt er klart for Unge Duers julefest for unge!

Dette skal bli en julaften vi kan se frem til!

De Unge Duer og vårt fantastiske vertskap har nå alt klart for en fantastisk julaften sammen med mange flotte unge gjester, vi gleder oss! Det strømmer på med påmeldinger og det er hyggelig å se at så mange ungdommer melder seg på. Les videre

1 kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI, * ELISABETH C. BRÅTHEN, * FLEXI AUKAN, * HELENA RIISE, * IDA MARIE VILNES, * MATS LILAND, * MORTEN C. W. BOYE, * NASSIMA DZAIR, * STIAN A. ANTONSEN, Arrangementer

Unge Duers julekalender luke 14: vennskap

Det er mye vakkert vi mennesker kan oppleve i løpet av livet, og vennskap er noe av det fineste. Unge Duers julekalender luke 14 handler om: vennskap. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Årets film- og fotoansvarlig i Unge Duers julefest: Kristian Lyseggen

KristianKristian Lyseggen er en supergrei og snill gutt fra Prinsdal, 18 år gammel og elev på Bjørnholt vgs, medialinja. Knallflink med film og foto og ekstremt flink til å fange opp fine bilder i alt han gjør. Les videre

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Årets musikk og lyd-ansvarlig i Unge Duers julefest: Gunnar Roland Tjomlid

Les videre

2 kommentarer

Filed under * CECILIA DINARDI, Arrangementer

Unge Duer deltok i markeringen av HIV/AIDS-dagen 2012

hivDen 30. november fant det sted en flott markering av den internasjonale HIV/AIDS-dagen som er 1. desember, dette i regi av SAIH-Bislett og Norsk folkehjelp solidaritetsungdom Bislett. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI, * NASSIMA DZAIR

Unge Duers gløggvertinne: Ingeborg Nyvang Senneset

Unge Duer inviterer hvert år til julefest for unge og det er en etablert tradisjon at våre gjester blir tatt imot av vår velkomstvert som viser veien inn. Videre får gjestene servert deilig og varm julegløgg av vår «gløggvert». Les videre

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Unge Duer inviterer til julefest!

Hvert år arrangerer vi en julefest til unge personer uten planer i jula og vi er nå i full gang med å gjenta fjorårets suksess. Les videre

2 kommentarer

Filed under * CECILIA DINARDI, * ELISABETH C. BRÅTHEN, * FLEXI AUKAN, * HELENA RIISE, * IDA MARIE VILNES, * MATS LILAND, * MORTEN C. W. BOYE, * NASSIMA DZAIR

Høydepunkter fra fjorårets JULEFEST!

Hvert år arrangerer vi en julefest til unge personer uten planer i jula og vi er nå i full gang med å gjenta fjorårets suksess. Les videre

4 kommentarer

Filed under * CECILIA DINARDI, * ELISABETH C. BRÅTHEN, * HELENA RIISE, * MATS LILAND, * MORTEN C. W. BOYE, * NASSIMA DZAIR, * STIAN A. ANTONSEN, Arrangementer

Unge Duers høringsuttalelse til forslag til endring i barnevernloven

Unge Duer har skrevet en høringsuttalelse om Departementets forslag til endring i barnevernloven og om samhandlingen mellom stat og kommune. Vi har igjen gjennom et tett og godt samarbeid kommet frem til ulike punkter vi finner særlig viktig å kommentere. Departementet kommer med flere gode forslag med særlig fokus på å stille krav til faglighet og til at kvaliteten på tjenestene er gode og likeverdige. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI, * ELISABETH C. BRÅTHEN, * HELENA RIISE, * MATS LILAND, * MORTEN C. W. BOYE, * NASSIMA DZAIR, * STIAN A. ANTONSEN

Et variert og interessant program under Oppvekstkonferansen 2012 – i regi av Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet

Årets Oppvekstkonferanse har hatt et spennende og variert program.

Barneombud Anne Lindbo, det svenske Barneombudet Fredrik Malmberg, Professor Kirsten Sandberg, Professor June Thoburn fra England, psykolog og seniorrådgiver Sunil Loona, og Unge Duer ved Cecilia Dinardi var noen av foredragsholderne under konferansen. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI, Barn og unges rettigheter, Barnevern, Erfaringsbasert kunnskap

Gå ikke glipp av Gatejuristens offisielle lansering av viktig dokumentasjonsrapport i dag!

Gjennom rapporten søker Gatejuristen å gi en beskrivelse av de rettshjelpsområdene der rusavhengige møter utfordringer, og å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktisering av den. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI

Barneombudet får ufortjent kritikk

av Cecilia Dinardi

Innenfor ulike sosiale medier kan jeg i dag lese en del kritikk av barneombudet, hvor hun og hennes kontor omtales i til dels harde ordelag. Det er gitt uttrykk for misnøye fordi Barneombudet ikke skal ha engasjert seg i en konkret sak. Det dreier seg om et fengslingsmøte som fant sted i går og som resulterte i at to barn ble satt under omsorg av barnevernet mens mor ble fengslet. Denne saken mener jeg personlig er bekymringsfull, særlig med tanke på hvordan situasjonen til disse barna er blitt håndtert og på hvilken måte barnets beste er blitt vurdert. Les videre

1 kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI

Den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon styrker barns rettssikkerhet

av Cecilia Dinardi

Om OPCAT og forslaget om Sivilombudsmannen som nasjonal forebyggende mekanisme

Formålet med OPCAT (Den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon) er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff gjennom regelmessige besøk fra uavhengige organer til steder for frihetsberøvelse.  I samsvar med protokollen ble det opprettet en underkomité for forebygging av tortur. Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under * CECILIA DINARDI